Germany                     English              Tin Tức     Thơ      Video          Francais             THU  VIEN 1      3    4   5

        

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí .Webmaster Trương Ngọc An

                                           

 TRINH LIỆT NỮ PHONG Suy nghiệm tiên tri Thánh-Ðức Chơn-Kinh
 Thánh-Giáo Sưu Tập của Vạn-Hạnh Thiền-Sư  Kết quả của sự bố thí   Đức Thánh Trần Hưng Đạo
 Xây đắp Cao Đài nội tại Giữ gìn tân pháp chơn truyền Thánh-Giáo Sưu Tập năm Tân Dậu 1981
 Nữ Trung Tùng Phận Liên giao chi phái Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1
  Huấn từ Ðức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Trọng pháp giáo     Tu-Chơn Thiệp-Quyết
  Bình-Minh Ðại-Ðạo Biện phân tà chánh    BAO AN TU  KIM TIÊN CHỨNG LUẬN
 Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương Chánh pháp, tà phá Thánh giáoTan Minh Quang.
Đại-Đạo Truy-Nguyên Trung dung, trung đạo   BÁT BỘ CHƠN KINH
Đạo đức thuần túy hồi chầu Ngọc Kinh  Tam Giáo .   THIÊN ĐẠO
 Thiên Địa Chi Tâm       Ảnh hưởng của tư tưởng Hải Thượng Lãn Ông .
 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2 Nhà tu học rõ đường chơn lý Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc
TAM THIÊN BÍ CH  Tiểu ngã, đại ngã ( Cha Thượng Đế cũng là Giáo Chủ
 Tam Giáo Qui-Nguyên, Sanh ký tử qui (Thiên Tướng Bạch Sắc) THÁNH  TỊNH BỬU QUANG
 KHUYÊN CON NHÌN CHƠN LÝ ĐẠO Quân tử trang nhi bất trang, quần nhi bất đãng NHƠN THIÊN KHẨU NỘI GIÁNG TRẦN GIAN 
Bi Chi Dai Bo Phap TamThien Tại sao mở hội Long Hoa TIÊN-THIÊN CƠ-NGẪU
TÙNG PHU  TÙNG TỬ   Thi văn dạy Đạo          HẬU-THIÊN CƠ-NGẪU
BÀI HỌC NGÀN VÀNG TAI HẠI CỦA SỰ BỎN SẺN Ngũ-Hành       Tửu Sắc  
CÔNG    NGÔN    DUNG      HẠNH  Đạo mầu là báu phép Hồng Quân DƯỠNG SANH TÁNH MẠNG
HUẤN NỮ CHƠN NGÔN Khí huyền năm lượng PHỤ TỬ CANG      PHU THÊ CANG
TÂM SỰ NGƯỜI XƯA Thái cực kỳ       Bộ đan kinh nổi tiếng của trung quốc
TU THÂN LẬP ÐỨC THẤT TÌNH HẠI NGŨ TẠNG  Công Truyền và Tâm Pháp
SƯ ÐỆ     ÐỆ HUYNH   HỮU BẰNG    Tâm   CON ĐƯỜNG DUY NHẤT TRÚC LÂM THIỀN ĐIỆN
HƯỜN CUNG ĐÀN   Chỉnh Nguyên Lập Giáo
PHẬT PHÁP, THẾ GIAN PHÁP Qui-Điều Nội-Lệ   Nghi_Dung
Tam Thiên Bí Chỉ  Đại Tông Pháp Chiếu Minh Long-ẩn Đàn KIẾP PHÙ SINH VÀ NHÂN NGÃ
 CHÁNH KỶ HÓA NHÂN   khai, minh Đạo vàng          Qui-Điều Nội-Lệ Tam Thanh

NGÀY TẠO THIÊN LẬP ĐỊA

Phật lực giải nghiệp chướng TINH KHÍ THẦN
Khai Xuân         LUẬN VỀ ÐẠI-ÐẠO TÂM-TRUYỀN Phép Bồi Dưỡng Tâm  心
Điểm khai Thượng Thừa Công phu đừng ngủ gục
Vũ Trụ Nhân Sinh ThanKhiQuiTrung Khẩu truyền.       
Pháp chỉ Thượng Thừa  SẮC LỆNH CỦA ÐỨC ÐẠI TỪ PHỤ NGỌC HOÀNG ÐẾ Chánh Đạo Thiền luận
Tánh mạng công phu Đạo có một chia ra nhiều lý Một phút lửa lòng phải uổng công
Sơ thiền: Tịnh thủ hư vô Sau này năm châu đến học Đạo Tu Đắc Ấn Chứng
Phục hồi Tiên Thiên... Xuất huyền nhập tẫn mới là trường sanh. Cửu chuyển huờn Đơn
Tam bửu hiệp luyện Hồi quang phản chiếu  Luyện đơn nấu thuốc
Cơ động tịnh, tiến thối... Năm châu chung rước một thuyền Bá Nhựt Trúc Cơ
Yếu chỉ nhơn thân Thời kỳ Thầy ân xá nên tu đúng là đắc NGOC HOANG TAM AN
Luyện Thần huờn hư Hậu thiên chuyển phục Tiên thiên Hỏa hầu - Đạo lộ
Sơ quan sơ chứng Đạo nguyên vô nhị Cảnh báo đơn thành
Đàn hườn Kinh         Dược vật - Lư đãnh Thể Đại Dược Thiên Cơ:
CỨU CÁNH VÀ TÁC DỤNG CỦA ÐẠI-ÐẠO QUAN AM NHU LAI TAM THIÊN BÍ CHỈ
CAO  DAI  LE  BAI

HÃY LO CHO ĐỜI SỐNG TÂM LINH

TU TÁNH LUYỆN MẠNG

HƯ VÔ ĐẠI ĐẠO  LAP DAN BUU MINH
MAO DAI PHUC CHUC SAC CAO DAI Chín phương Trời mười phương Phật Hắc bì phật        
THAP NHI THOI QUAN Thập Nhị Cẩm Đoạn Chốn Bồng  Lai   
PHÉP CHẾ ÂM PHỤC DƯƠNG LUYỆN NỘI ÐƠN Hinh Toa Thanh Tay Ninh

KHẨU QUYẾT NHỊ CƠ

CAO-ÐÀI GIÁO VÀ HỘI THÁNH DI-LẠC

THANH TỊNH KINH
TỊNH THẤT MINH SƯ THÁNH GIÁO CỦA ÐỨC LÝ GIÁO TÔNG Thoát thai Thần hóa Hội Tam Thanh 
Tam thừa quán nhứt Chơn Như hiện  Đèn lòa ngọn lửa tợ rồng phun châu Luyện đắc lục thông chứng Phật đàng
PHIỀN NÃO LÀ NGUỒN CỘI BỒ ĐỀ PHÁP KHAI THÔNG BÁT MẠCH

BỔN NGUYÊN CHƠN TÁNH

HÀNG LONG PHỤC HỔ

Cửu Thiên            NỘI ĐƠN   SỰ QUÝ BÁU CỦA ĐẠI ĐẠO
Chơn lý Ðạo Phật qua Tam Kỳ Phổ Ðộ SỨ MẠNG VI NHƠN NHỨT CHUYỂN ĐẾN NGŨ CHUYỂN
Chơn Lý Ðạo Tiên HUẤN TỪ VÔ CỰC TỪ TÔN QUÂN TỬ LÀ GÌ?
Chơn-lý đạo Khổng CÓ NGƯỜI MÀ CŨNG CÓ TRỜI VĂN THIỆN NGÔN TẮC BÁI
Dòng Thiền Phổ Độ   Tất cả trở về MỘT XÓA LỖI NGƯỜI
Thi Văn Dạy Đạo 2 Tề Thiên đấu với Hồng Hài Tây Du Chơn Giải
Kinh Pháp Cú 1        2      3 Vo Thua Chon Giao Huyen Dieu Canh
Văn V ũ Hoả Hậu       Lược sử đời Ngài Ngô Minh Chiêu NGUYEN NGOC TUONG
DỊCH CÂN KINH        VẬN HỎA XEM HANG ĐỊA NGỤC
Thập nhị nữ đồ Minh Lý Thánh Hội Ðạo Sử Xây Bàn1        3        4 Kinh Ngọc Lộ Kim Bàn
THÁNH-NỮ JEANNE D'ARC CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN NHO TÔNG CHUYỂN THẾ
LÝ GIẢI QUẢ CÀN KHÔN CHÁNH TRỊ          Thi văn

Xin Cứu Ðộ Mẹ Ðất

GƯƠNG HẠ MÌNH NU DAO TU CHON   
PHẬT NGỔN  MƯỜI ÐIỀU BIỆN MA    
CHƠN TRUYỀN CĂN BẢN
Thái thượng huỳnh đình ngoại cảnh kinh NHỮNG BÍ THUẬT "HUỜN TINH BỔ NÃO" Tranh chăn trâu đang tìm trâu
ÔNG ĐỊA QUA CƠ BÚT CAO ĐÀI  Đức Phù Hựu Lữ-Thánh Đế Quân  LỮ TỔ THẨM VIÊN XUÂN
HỖN ĐỘN SƠ KHAI   BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH  VẠN PHÁP QUI TÂM LỤC
Linh Hồn con người có 3 ngôi LỮ TỔ BÁCH TỰ BI  Tư tưởng Lão giáo
Âm dương lưỡng thần    ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH Nữ Kim Đan
Chính Pháp Nhãn Tạng  Ngày khai Đạo Cao Ðài  Huyền Diệu Cảnh 
Phật Giảng Chân Tâm   Luyện kỷ trúc cơ   ĐỨC LÃO TỬ   
Tam   Bảo Tinh, Khí, Thần  Hoàng Đế Âm Phù kinh  Tại sao người tu hành phạm lỗi
ĐẠO PHÁP TRONG THÂN Hoạ bàn 'Hoàn Nguyên Thiên' Tham-Thiền Nhập-Ðịnh.
TÁNH MẠNG hay KHÍ THẦN   TU LUYỆN THEO TAM GIÁO  Khưu Trường Xuân chân quân
Hư Không, Chỗ Dụng Của Đạo  Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu   Ba điều khuyên cho Chư Tịnh
Những sai lầm trong khí công hiện đại   Thiền Việt Nam không chủ trương "độc thiện kỳ thân" Tìm hiểu thơ phú trong 'Tính mệnh khuê chỉ
Các nấc thang tiến hóa Chân Ý       Bí Mật  Khai Thị     1    2   3    4    5
 LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BẾ TINH       MƯỜI ĐIỀU TÂM NGUYỆN Tu chân cửu yếu  
HÒA ĐỒNG NỮ ĐẠO THẾ PHÁP DI-LẠC HẠ NGUƠN   TU TO QUI GIA
 NHỤY CHÂU Giảng minh bí mật tu luyện trong 'huyền diệu cảnh' Thần Khí Đạo   
Phim Thiên Thủ Thiên Nhãn ĐẠI THỂ HÒA ĐỒNG
Cẩm Nang Thơ của Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu HÌNH ẢNH NHỮNG NGÔI CHÙA .TU VIEN      2  TAM CANG 
THẬP-TỰ TAM-THANH. THÁNH-HUẤN HIỆP-TUYỂN 1 Phương Pháp Bồi Dưỡng  Sức Khoẻ  Và Tinh Thần
 THIỀN Ngưu Ðồ free web counter VÌ SAO THƯỢNG-ĐẾ MỞ ĐẠO TẠI VIỆT-NAM
Một Trang Web bất Vụ Lợi , Không Quyên góp. Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí
Thư Viện 1      4   5   

Nhac Long Me